Прозорість

Згідно ЗУ “Про освіту”, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Статут ШГП
Освітня програма ШГП
Фінансовий звіт
Інструкція з діловодства
Набір
Калькуляція вартості
Кошторис витрат
Мова освітнього процесу
Українська
Замовлення підручників
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Інформація щодо надходження та використання коштів, отриманих як благодійна допомога
Режим роботи закладу
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в НВК “ШГП” ХОР
Інформація щодо вартості продуктів харчування
План роботи
Обґрунтування вартості